Wednesday, 30 March 2011

Đánh số nhà có hai mặt ngõ

Posted on 01:55 by nxt


Thứ sáu, 29/10/2010, 14:36 GMT+7
Hỏi: Dãy nhà của chúng tôi ở trong ngõ đã được đánh số nhà nhưng dãy nhà lại có hai ngõ, một ngõ phía trước và một ngõ phía sau thuộc phường khác.
Một hộ đã bán nhà cho hai hộ vào cùng sinh sống như vậy trong nhà đó có 3 hộ, họ có hộ khẩu riêng và mở lối đi ra ngõ phía sau.

Nay họ được đánh số nhà mới ở ngõ thuộc phường khác. Tôi xin hỏi việc gắn số nhà có phụ thuộc vào hộ khẩu hay không, do cấp nào quyết định, cấp nào thực hiện, việc gắn số nhà như trường hợp nêu trên có đúng không?
Trần Lân (Hoàn Kiếm-Hà Nội)

- Trả lời:

Căn cứ điều 2 của quy chế đánh số và gắn biển số nhà của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là quy chế) thì gắn biển số nhà gồm nhà ở, công trình xây dựng (gọi tắt là nhà) trừ công trình xây dựng không phép, trái phép.

Căn cứ điều 10 quy chế đánh số và gắn biển số nhà mỗi nhà mặt đường, nhà trong ngõ, trong ngách được gắn một biển số nhà. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách khác nhau thì biển số nhà được gắn ở cửa chính. Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường, phố, ngõ, ngách thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, phố, ngõ, ngách lớn hơn.

Điều ông hỏi so sánh với quy chế thì gắn biển cho hộ gia đình không phụ thuộc vào hộ khẩu vì vậy ngôi nhà mà họ nhập thêm hai hộ vào ở cùng và mở lối đi ra ngõ sau nếu ngôi nhà chia  thành hai nhà thì hai hộ mới nhập sẽ được gắn số nhà mới đi ngõ phía sau thuộc phường khác (có nguyên tắc gắn biển bổ sung quy định riêng) còn ngôi nhà đó không chia đôi thì dù họ có mở lối đi ngõ phía sau đi sang ngõ phường khác cũng chỉ mang một số nhà ở ngõ phía trước nhà.

Việc đánh số nhà do UBND cấp quận cấp giấy chứng nhận số nhà cho các hộ còn UBND phường triển khai gắn biển trao giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn phường phụ trách.

No Response to "Đánh số nhà có hai mặt ngõ"

Leave A Reply