Thursday, 31 March 2011

Đất ao có thời hạn sử dụng bao lâu?

Posted on 00:19 by nxt


Thứ hai, 14/09/2009, 10:19 GMT+7
Tôi có mua một mảnh đất 81m2 ở tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Mảnh đất này được tách ra từ một sổ đỏ do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 26-6-2004 cho ông N.Đ.T. với tổng diện tích 145m2, trong đó có ghi 47m2 và 98m2 đất ao thời hạn sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, trên sổ đỏ của tôi (được tách từ 81m2 đất ao của sổ gốc) thì UBND huyện Gia Lâm ghi là 81m2 đất ao này có thời hạn sử dụng 50 năm.

Tôi muốn hỏi: tại sao trên sổ gốc có ghi là đất ao với thời hạn sử dụng lâu dài nhưng trên sổ của tôi sau khi chuyển nhượng lại ghi là 50 năm? Điều đó đúng không, và căn cứ vào điều luật hay nghị định nào của Luật đất đai? Tôi được biết mảnh đất mà ông N.Đ.T.. ở có từ năm1956 với tổng diện tích 545m2. Năm 2004 ông tách thành hai mảnh: một mảnh có diện tích 400m2 ông tặng cho con trai, mảnh còn lại 145m2 vẫn mang tên ông.

Hiện tại muốn xây nhà thì tôi cần phải chuyển sang đất ở, nếu chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ao sang đất ở thì tôi phải nộp tiền sử dụng đất là 100% hay 50%, hay không phải nộp?

eDT Nguyen (annv_edt@...)
Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng; đất ở; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất có các công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. (Điều 66 Luật đất đai)

Thời hạn giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 20 năm; thời hạn giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 50 năm. Thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 15-10-1993 thì thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày 15-10-1993 (điều 67 Luật đất đai).

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài (điều 69 Luật đất đai).

Căn cứ vào cách xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao quy định tại điều 87 Luật đất đai thì đất vườn, ao được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư. Do đó, phần đất ao được tách từ thửa đất có nhà ở trên thành một thửa đất ao độc lập sẽ không còn phù hợp với quy định tại điều 87 Luật đất đai để có thể được xem là đất có thời hạn sử dụng lâu dài nữa.

Nếu bạn muốn biết cụ thể hơn, bạn có thể liên hệ UBND huyện Gia Lâm để được giải đáp.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất do nhận chuyển nhượng đất hợp pháp có nguồn gốc là đất nông nghiệp sang đất ở thì bạn phải đóng tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (điểm c khoản 2 điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần).

No Response to "Đất ao có thời hạn sử dụng bao lâu?"

Leave A Reply