Thursday, 31 March 2011

Đất có nguồn gốc quân đội có được cấp sổ đỏ?

Posted on 00:02 by nxt


Thứ tư, 11/11/2009, 13:55 GMT+7
Gia đình tôi (cụ thể là bố mẹ tôi) có mua một nhà ở (cấp 4) và đất ở của một cán bộ quân đội từ năm 1992. Hai bên chỉ có hợp đồng viết tay và chữ ký của các bên tham gia, không được chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.Nguồn gốc của đất ở thuộc quân đội quản lý và quyết định cấp đất xây nhà ở cho các cán bộ quân đội, trong quyết định có ghi sau khi xây nhà thì đây là nhà sở hữu riêng. Nay quân đội đã giao lại đất cho UBND quản lý, tôi muốn biết gia đình tôi có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

Nếu được thì các thủ tục cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Xin cảm ơn. (Duong Ngoc Lam)

- Trả lời:

Theo khoản 6 Điều 83 nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai thì đất mà bố mẹ bạn nhận chuyển nhượng là đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia nhưng không còn thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được xét duyệt thì được bàn giao cho địa phương quản lý, nay được cá nhân, hộ gia đình, cán bộ chiến sĩ sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại Điều 11 nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì trường hợp bố mẹ bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở trước ngày 1-7-2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có chữ ký của bên chuyển quyền (giấy tờ tay). Khi đó bố mẹ bạn có quyền được cấp giấy chứng nhận.

Căn cứ vào những quy định nêu trên, bố mẹ bạn có thể liên hệ UBND quận, huyện nơi có đất để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thủ tục gồm có:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy tờ về việc chuyển nhượng có chữ ký của bên chuyển quyền (giấy tờ tay)

- Bản vẽ hiện trạng nhà đất

No Response to "Đất có nguồn gốc quân đội có được cấp sổ đỏ?"

Leave A Reply