Thursday, 31 March 2011

Đất nằm trong quy hoạch sao vẫn được mua bán, làm sổ đỏ?

Posted on 00:51 by nxt


Thứ sáu, 21/08/2009, 16:24 GMT+7
Tôi mua một thửa đất diện tích 220m2 (đất có sổ đỏ, thuộc đất trồng cây lâu năm) tại khu phố Khánh Lợi, thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương.

Cách đây mấy tuần tôi lên Phòng Tài Nguyên - môi trường Tân Uyên để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư.
Trên huyện yêu cầu về thị trấn xác nhận lại xem thửa đất có chuyển thổ cư được không. Tôi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nộp hồ sơ lên huyện và nhận được câu trả lời là đất nằm trong diện quy hoạch nên không chuyển thổ cư được.
Tôi muốn hỏi tại sao đất nằm trong diện quy hoạch mà UBND thị trấn Tân Phước Khánh vẫn không biết? Đất đã quy hoạch tại sao chính quyền địa phương vẫn cho phép mua bán và làm sổ đỏ? Việc mua bán chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định nào của Luật đất đai?
Dai nguyen
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 điều 106 Luật đất đai thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 110; khoản 2 và khoản 3 điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 điều 113; khoản 2 điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 điều 120 của Luật đất đai khi có các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
Như vậy nếu đất nằm trong diện quy hoạch nhưng vẫn đủ điều kiện nêu trên thì đất đó vẫn được tham gia thị trường bất động sản.
Lưu ý với bạn là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì UBND cấp huyện nơi có đất sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt).
Bạn có thể tham khảo điều 31 Luật đất đai và điều 134 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.
Nếu bạn không đồng ý với hành vi từ chối không cho phép bạn chuyển mục đích sử dụng đất của Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Tân Uyên thì bạn có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND huyện Tân Uyên để được giải đáp và trả lời bằng văn bản.

No Response to "Đất nằm trong quy hoạch sao vẫn được mua bán, làm sổ đỏ?"

Leave A Reply