Thursday, 31 March 2011

Đất quy hoạch có được mua bán?

Posted on 01:19 by nxt


Thứ hai, 29/06/2009, 17:14 GMT+7
Tôi có một miếng đất ở đã có giấy đỏ nằm trong khu quy hoạch nhưng nhà nước chưa thu hồi đất. Nay cần tiền nên tôi muốn bán đất nhưng không biết có được hay không?

Minh Tiến, TP.HCM
Trả lời:

Theo Chỉ thị số 30 ngày 24/12/2003 của UBND TP.HCM, nếu vị trí nhà, đất trong khu vực quy hoạch mà nhà nước phải thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng hoặc giao, cho thuê để các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì người dân vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành; được thực hiện các quyền về sở hữu nhà, quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành; được phép sửa chữa nhà và các công trình xây dựng nhưng không làm thay đổi quy mô, kết cấu công trình; không được xây dựng mới, xây dựng kiên cố và tăng thêm tầng cao.

Nếu diện tích đất mà ông nêu trong thư thuộc trường hợp nêu trên, ông được phép làm thủ tục chuyển nhượng đất theo đúng quy định.

No Response to "Đất quy hoạch có được mua bán?"

Leave A Reply