Wednesday, 30 March 2011

Bán nhà cho người quen có phải qua sàn?

Posted on 23:46 by nxt


Thứ ba, 12/01/2010, 10:55 GMT+7
Hỏi: Tôi nghe nói theo Nghị định 88 bắt đầu áp dụng từ ngày 10-12-2009, tất cả việc mua bán nhà đều phải qua sàn bất động sản. Hiện vợ chồng tôi chỉ có một căn nhà duy nhất tại TP.HCM.Chúng tôi muốn bán nhà cho người quen biết (không phải họ hàng) thì có phải thông qua sàn bất động sản không? Xin cảm ơn. (Thanh Phong)

- Trả lời:

1/ Về Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ.

Căn cứ điều 1 của nghị định trên thì nghị định này quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận); điều kiện ủy quyền cấp giấy chứng nhận; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận chứ không quy định liên quan đến thủ tục mua bán nhà như ông/bà đã đề cập.

2/ Về việc mua bán nhà phải thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Căn cứ khoản 2, điều 22 Luật kinh doanh bất động sản thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Theo thư trình bày, ông/bà chỉ có một căn nhà duy nhất và là người không kinh doanh bất động sản, do đó, khi thực hiện việc mua bán nhà không cần phải qua sàn giao dịch bất động sản, mà thủ tục mua bán được lập tại phòng công chứng có thẩm quyền.

No Response to "Bán nhà cho người quen có phải qua sàn?"

Leave A Reply