Wednesday, 30 March 2011

Bán nhà tại sàn giao dịch

Posted on 21:09 by nxt


Thứ tư, 28/04/2010, 08:43 GMT+7
Hỏi: Tôi có vài căn hộ cao cấp muốn đưa lên sàn giao dịch bất động sản để bán.

Tôi cần có những điều kiện gì?

Hà Hùng (Long Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu)

- Trả lời:

Theo Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản, nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau đây: Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu về chất lượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng; không có tranh chấp về quyền sở hữu; không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; có hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp...

No Response to "Bán nhà tại sàn giao dịch"

Leave A Reply