Wednesday, 30 March 2011

Bỏ quy hoạch trên sổ đỏ phải có bản vẽ mới?

Posted on 01:50 by nxt


Thứ hai, 08/11/2010, 09:01 GMT+7
Hỏi: Nhà tôi ở P.28, Q.Bình Thạnh (Tp.HCM). Nhà đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất nhưng trước đây khu này nằm trong khu vực quy hoạch nên trên giấy chứng nhận có ghi nhà nằm trong khu quy hoạch.Hiện khu vực đã bỏ quy hoạch, tôi xin đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới thì P.28 bảo tôi phải vẽ bản vẽ nhà mới. Xin hỏi phường đòi hỏi vậy có đúng thủ tục? Tình trạng nhà tôi vẫn y như cũ, không có thay đổi gì.

Tran Thi Thanh Trang

- Trả lời:

Căn cứ vào điểm 2, khoản 3, Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư và xây dựng cơ bản, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… đã cấp trước ngày 1-8-2009 vẫn còn nguyên giá trị pháp lý, không phải đổi sang mẫu giấy mới, nếu người được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang loại giấy mới và không phải nộp lệ phí.

Căn cứ điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 23 nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ quy định, người có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận thì nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo giấy chứng nhận đã cấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất. Văn phòng nơi có đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.

Tuy các quy định nêu trên không quy định trong trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận phải nộp bản vẽ, nhưng theo quy định tại quyết định 54/2007/ QĐ-UBND ngày 30-3-2007 của UBND Tp.HCM thì tại khoản 1, Điều 8 qui định về thành phần hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận đã cấp trước đây

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, trường hợp hiện trạng nhà ở, đất ở không thay đổi, thì sử dụng bản vẽ cũ nếu có (1 bản chính)

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, nếu căn nhà không thay đổi hiện trạng, thì sử dụng bản vẽ cũ nếu có (1 bản chính), nếu không có bản vẽ cũ thì có thể được hiểu là phải nộp bản vẽ mới khi lập thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận.

Trân trọng,

No Response to "Bỏ quy hoạch trên sổ đỏ phải có bản vẽ mới?"

Leave A Reply