Thursday, 31 March 2011

Bổ sung ngành nghề kinh doanh BĐS

Posted on 00:16 by nxt


Thứ sáu, 25/09/2009, 11:02 GMT+7
Công ty tôi hiện đang kinh doanh vật liệu xây dựng, đến nay muốn mở rộng kinh doanh thêm bất động sản. Được biết ngành nghề này cần phải có vốn pháp định. Xin cho biết điều kiện cụ thể?
Hoàng Hòa Bình

Trả lời:

Luật Kinh doanh bất động sản và NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày15-10-2007 quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản thì: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 (sáu) tỷ đồng Việt Nam.

Do vậy khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ theo quy định tại NĐ 88/2006/NĐ-CP ngày 29-8-2006 về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp còn phải có hồ sơ xác nhận vốn pháp định, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký) đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP(6 tỷ đồng).

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định (kể cả doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Nghị định 153/2007/NĐ-CP có hiệu lực); Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.

No Response to "Bổ sung ngành nghề kinh doanh BĐS"

Leave A Reply