Wednesday, 30 March 2011

Bồi thường khi thu hồi đất có giấy tờ hợp lệ

Posted on 23:57 by nxt


Thứ hai, 28/12/2009, 16:35 GMT+7
Gia đình tôi có một thửa ruộng khoảng 2.000m2 do ông bà chúng tôi để lại từ trước 1945 với giấy chứng nhận trích lục bản đồ.

Kể từ thời đó, gia đình chúng tôi vẫn làm ruộng kiếm sống trên thửa đất ấy và vẫn tuân thủ đóng thuế ruộng đất cho Nhà nước.

Tuy nhiên gia đình tôi chưa làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay chúng tôi được biết thửa đất này sẽ thuộc diện phải giải tỏa. Tôi muốn hỏi với giấy tờ như vậy liệu chúng tôi có được giải quyết đền bù, và được đền bù thế nào đối với thửa ruộng trên? Xin cảm ơn. (Phạm Sỹ Ngọc Quảng)

- Trả lời:

Theo những thông tin nói trên, thửa đất của bạn mặc dù vẫn chưa thực hiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có giấy chứng nhận trích lục bản đồ - đây là một loại giấy tờ được quy định tại khoản 1 điều 50 Luật đất đai. Nghĩa là trong trường hợp này, thửa đất của bạn đã có giấy tờ hợp lệ.

Vì thế, một khi thửa đất nói trên bị thu hồi theo quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, theo khoản 3 điều 8 nghị định 197/2004/NĐ-CP, điều 14 nghị định 69/2009/NĐ-CP, bạn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đối với đất nông nghiệp, việc bồi thường được thực hiện theo điều 16 nghị định 69/2009/NĐ-CP - “bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng”.

No Response to "Bồi thường khi thu hồi đất có giấy tờ hợp lệ"

Leave A Reply