Thursday, 31 March 2011

Bồi thường tài sản gắn liền với đất

Posted on 00:15 by nxt


Thứ hai, 28/09/2009, 15:35 GMT+7
Tôi có mua một căn nhà cấp bốn và đã được cấp giấy đỏ. Sau đó, tôi được UBND quận cho biết căn nhà đó sẽ bị giải tỏa một phần để thực hiện quy hoạch mở rộng hẻm giới. Tôi muốn hỏi giá đất đền bù do ai quy định? Tôi có được bồi thường căn nhà không?

Trần Mạnh Thắng (TP.HCM)

Ông Trần Hùng, Phó Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 9:

Theo khoản 1 Điều 9 Quyết định 17 ngày 14-3-2008 của UBND TP.HCM, giá đất để tính bồi thường là giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm thu hồi đất theo mục đích đang sử dụng của đất bị thu hồi được công nhận theo quy định của pháp luật. Trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá đất do UBND TP quy định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá xác định giá đất để tính bồi thường sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Sau khi có kết quả của đơn vị tư vấn, UBND cấp huyện xem xét, đề xuất đơn giá đất để tính bồi thường và có văn bản gửi Sở Tài chính để Sở chủ trì cùng các sở, ngành liên quan thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định.

Đồng thời, khoản 2 Điều 5 của quyết định này cũng quy định sẽ bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất cho người bị thu hồi đất.

Nếu nhà đất của ông đã có giấy chủ quyền hợp pháp thì ông sẽ được bồi thường theo quy định trên.

No Response to "Bồi thường tài sản gắn liền với đất"

Leave A Reply