Thursday, 31 March 2011

Các bước tiến hành thuê/mua nhà ở xã hội

Posted on 01:24 by nxt


Thứ bẩy, 06/06/2009, 08:48 GMT+7
Hỏi: Hiện tại tôi đã thuộc đối tượng được thuê/mua nhà ở xã hội, tôi có đến Công ty quản lý và kinh doanh nhà TP.HCM để xin được tư vấn thủ tục, nhưng lại được hướng dẫn liên hệ UBND TP. Mong anh chị tư vấn giúp tôi các bước tiến hành thuê, mua nhà ở xã hội như sau có đúng không?

-  Làm đơn xác nhận đối tượng + mức thu nhập + điều kiện nhà ở hiện có của mình, nộp lên cơ quan mình đang làm việc để xác nhận.
- Làm đơn xin thuê mua nhà ở xã hội + các giấy xác nhận của cơ quan, nộp lên cho Công ty QLKD nhà TP/ hay Sở LĐ-TB&XH/ hay Sở Xây dựng TP hay UBND TP?
- Sau khi nộp hồ sơ, chờ họ duyệt hồ sơ và gọi mình lên để cho thuê nhà? Hay tự mình phải liên hệ các dự án và chọn, sau đó đề xuất mới được thuê mua nhà tại dự án đó? Xin cảm ơn rất nhiều!
Do Tu Quyen (tuquyen@...)
* Hiện nay tôi đang khó khăn về nhà ở. Xin chuyên mục cho tôi biết địa chỉ có thể liên hệ đăng ký trích một phần lương tiết kiệm để đăng ký mua nhà?
Loa Jack (thanhloa.nguyen@...)
- Trả lời của luật sư Phạm Đình Sơn:
- Về hồ sơ đề nghị thuê, mua nhà ở xã hội:
Căn cứ điều 17 quyết định 86/2008/QĐ-UBND ngày 18-12-2008 của UBND TP.HCM, theo đó thành phần hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội gồm:
1. Hai bản chính đơn đề nghị thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội (theo mẫu đính kèm), có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó đang làm việc về đối tượng, điều kiện theo quy định tại điều 4, điều 5 quy định này. 
2. Đối với hộ gia đình phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị của từng thành viên đã có việc làm trong hộ gia đình và xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đang sinh sống, mỗi loại gồm hai bản chính.
3. Hai bản sao y các chứng từ có liên quan đến việc sở hữu, sử dụng các căn nhà đăng ký hộ khẩu thường trú của từng thành viên đã có việc làm trong hộ gia đình.
4. Hai bản chính đơn xin xác nhận nhà ở đang sở hữu (nếu có) là nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát, diện tích sử dụng bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 5m2, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi căn nhà tọa lạc.
5. Hai bản sao y chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thường trú.
6. Hai bản sao giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy xác nhận độc thân, giấy đăng ký kết hôn, quyết định thuận tình ly hôn...).
7. Hai bản chính công văn xác nhận của đơn vị quản lý nhà ở công vụ (nếu có) với nội dung đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định và xin thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
- Về trình tự giải quyết hồ sơ thuê, thuê mua nhà ở xã hội:
Căn cứ điều 13 quyết định 86/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND TP.HCM, theo đó:
1. Hồ sơ thuê, thuê mua nhà ở xã hội được nộp tại đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội, cụ thể là:
a) Trường hợp công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp thành phố, nộp hồ sơ tại Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố.
b) Trường hợp công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp quận, huyện hoặc thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 của quy định này, nộp hồ sơ tại đơn vị quản lý nhà ở xã hội quận, huyện. Khoản 4, Điều 4 của quyết định này quy định: các đối tượng khác có thành tích lao động xuất sắc, được UBND thành phố phê duyệt như: nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp không thuộc các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội đối chiếu về đối tượng, điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 quy định này đề xuất, chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện.
3. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện kiểm tra hồ sơ, căn cứ vào số lượng đơn và số lượng quỹ nhà ở xã hội, trình hội đồng xét duyệt xem xét theo thứ tự ưu tiên.
4. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, căn cứ ý kiến kết luận của hội đồng xét duyệt, Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện ban hành quyết định cho thuê, thuê mua nếu đủ điều kiện hoặc công văn trả lời hồ sơ không đủ điều kiện hoặc công văn trả lời chưa có nhà ở xã hội.
5. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện, đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội ký hợp đồng thuê, thuê mua, bàn giao nhà ở xã hội hoặc giao công văn trả lời hồ sơ không đủ điều kiện hoặc công văn trả lời chưa có nhà ở xã hội.
Như vậy để xác định được nơi người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì ông/bà cần xác định người đứng đơn hiện công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp thành phố hay cấp huyện để xác định cơ quan tiếp nhận đơn.
Về trình tự giải quyết hồ sơ, sau khi hồ sơ đã được nộp tại các cơ quan có thẩm quyền, thì trình tự và thời gian giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 nêu trên.
Trân trọng,
- Trả lời thắc mắc của độc giả Loa Jack:
Theo thư trình bày thì câu hỏi của ông/bà liên quan đến đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
Căn cứ quyết định 86/2008/QĐ-UBND ngày 18-12-2008 của UBND TP.HCM ban hành quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM như sau:
- Về đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội:
Điều 4, quyết định 86/2008/QĐ-UBND quy định như sau:
Đối tượng được xem xét, giải quyết cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định này là những đối tượng làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP Hồ Chí Minh bao gồm:
1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
3. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.
4. Các đối tượng khác có thành tích lao động xuất sắc, được UBND thành phố phê duyệt như: nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp không thuộc các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
- Về điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội:
Điều 5, quyết định 86/2008/QĐ-UBND quy định như sau:
1. Người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
a) Thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 quy định này. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 quy định này phải có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị nhà nước tối thiểu từ 03 (ba) năm trở lên, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
b) Chưa được Nhà nước giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở.
c) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có đất ở thuộc quyền sử dụng của mình (kể cả nhà ở, đất ở được thừa kế, tặng cho), đang ở thuê hoặc ở nhờ nhà của đơn vị, cá nhân khác hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát, diện tích sử dụng bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 5m2.
d) Mức thu nhập bình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá năm lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hằng tháng đối với căn hộ có diện tích sử dụng tối đa là 60m2và không thấp hơn bốn lần số tiền thuê phải trả đối với căn hộ có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2.
đ) Người được thuê mua nhà ở xã hội phải thanh toán lần đầu 20% giá trị của nhà ở được thuê mua.
2. Việc lựa chọn các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Có nhu cầu bức thiết về nhà ở: chưa có nhà ở, mới lập gia đình, diện tích nhà ở bình quân quá thấp.
b) Có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác: được Nhà nước phong tặng huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu giáo sư, phó giáo sư; nhà giáo hoặc nghệ sĩ nhân dân, ưu tú.         
c) Là chuyên viên cao cấp hoặc giữ chức vụ chủ chốt từ phó phòng và tương đương trở lên tại cơ quan, đơn vị đang công tác. 
d) Cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học trở lên, công nhân có tay nghề từ bậc 5 trở lên.
- Về thành phần hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội:
Điều 12, quyết định 86/2008/QĐ-UBND quy định như sau:
Thành phần hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội gồm:
1. Hai (02) bản chính đơn đề nghị thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội (theo mẫu đính kèm), có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó đang làm việc về đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 quy định này. 
2. Đối với hộ gia đình, phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị của từng thành viên đã có việc làm trong hộ gia đình và xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đang sinh sống, mỗi loại gồm 02 (hai) bản chính.
3. Hai (02) bản sao y các chứng từ có liên quan đến việc sở hữu, sử dụng các căn nhà đăng ký hộ khẩu thường trú của từng thành viên đã có việc làm trong hộ gia đình.
4. Hai (02) bản chính đơn xin xác nhận nhà ở đang sở hữu (nếu có) là nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát, diện tích sử dụng bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 5m2, có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi căn nhà tọa lạc.
5. Hai (02) bản sao y chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thường trú.
6. Hai (02) bản sao giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy xác nhận độc thân, giấy đăng ký kết hôn, quyết định thuận tình ly hôn….).
7. Hai (02) bản chính công văn xác nhận của đơn vị quản lý nhà ở công vụ (nếu có) với nội dung đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định và xin thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
- Về trình tự giải quyết hồ sơ thuê, thuê mua nhà ở xã hội:
Điều 13 quyết định 86/2008/QĐ-UBND quy định như sau:
1. Hồ sơ thuê, thuê mua nhà ở xã hội được nộp tại đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội, cụ thể là:
a) Trường hợp công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp thành phố, nộp hồ sơ tại Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố.
b) Trường hợp công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp quận, huyện hoặc thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 của quy định này, nộp hồ sơ tại đơn vị quản lý nhà ở xã hội quận, huyện.
2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội đối chiếu về đối tượng, điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 quy định này, đề xuất, chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện.
3. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện kiểm tra hồ sơ, căn cứ vào số lượng đơn và số lượng quỹ nhà ở xã hội, trình hội đồng xét duyệt xem xét theo thứ tự ưu tiên.
4. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, căn cứ ý kiến kết luận của hội đồng xét duyệt, Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện ban hành quyết định cho thuê, thuê mua nếu đủ điều kiện hoặc công văn trả lời hồ sơ không đủ điều kiện hoặc công văn trả lời chưa có nhà ở xã hội.
5. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện, đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội ký hợp đồng thuê, thuê mua, bàn giao nhà ở xã hội hoặc giao công văn trả lời hồ sơ không đủ điều kiện hoặc công văn trả lời chưa có nhà ở xã hội.
Như vậy, để có thể nộp đơn đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội, ông/bà cần phải xác định mình có thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 4 quyết định trên hay không, nếu thuộc đối tượng trên thì cần phải xem xét tiếp có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 hay không. Nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quyết định nêu trên thì ông/bà cần xác định mình đang công tác tại cơ quan cấp tỉnh/thành phố hay cấp quận/huyện để xác định cơ quan nhận hồ sơ.
Nếu ông/bà đang công tác tại cơ quan cấp tỉnh/thành phố thì nộp hồ sơ tại Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP, nếu ông/bà đang công tác tại cơ quan cấp quận/huyện thì nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở xã hội cấp quận/huyện.

No Response to "Các bước tiến hành thuê/mua nhà ở xã hội"

Leave A Reply