Wednesday, 30 March 2011

Cách chấm điểm ưu tiên mua nhà cho người thu nhập thấp

Posted on 02:06 by nxt


Thứ tư, 29/09/2010, 15:58 GMT+7
Hỏi: Xin Báo cho biết phương pháp chấm điểm dựa trên tiêu chí nào? Nếu đạt nhiều tiêu chí khác nhau thì càng được cộng nhiều điểm thêm có đúng không?
Trường Am (Hà Nội)

- Trả lời:

Theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thực hiện theo phương pháp chấm điểm, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước (với thang điểm tối đa là 100), cụ thể sau:

- Chưa có nhà ở: 50 điểm(đ)

- Có nhà ở bình quân dưới 5m2 sử dụng/người và diện tích đất ở thấp hơn tiêu chuẩn được phép cải tạo, xây dựng lại: 30 đ

- Là đối tượng theo quy định (đã trả lời ở bài trước): 30 đ

- Hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng quy định: 10 đ

- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng quy định: 8 đ    

- Người hoạt động cách mạng trước 1-1-1945; người hoạt động cách mạng Tiền khởi nghĩa; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND, AHLĐ trong kháng chiến; thân nhân liệt sỹ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 10 đ

- Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (không thuộc đối tượng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi NCC): 8 đ

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%; thân nhân liệt sỹ; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%.: 8 đ

- Giáo sư; nhà giáo nhân dân; thầy thuốc nhân dân; nghệ sỹ nhân dân; người được khen thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước: 6 đ

- Phó giáo sư; nhà giáo ưu tú; thầy thuốc ưu tú; nghệ sỹ ưu tú; nghệ nhân; chiến sỹ thi đua toàn quốc, người lao động có tay nghề bậc cao nhất của ngành nghề được cấp có thẩm quyền công nhận: 4 đ

- Trong hộ có 2 CBCNVC có thâm niên công tác mỗi người trên 25 năm: 2 đ

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đạt được các tiêu chí ưu tiên khác nhau, thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

No Response to "Cách chấm điểm ưu tiên mua nhà cho người thu nhập thấp"

Leave A Reply