Wednesday, 30 March 2011

Cấp GCN cho đất không đúng diện tích thực tế

Posted on 01:47 by nxt


Thứ hai, 15/11/2010, 09:49 GMT+7
Hỏi: Năm 2000, tôi mua một phần căn nhà. Trên hợp đồng mua bán diện tích khuôn viên là 96,6m2. Phần diện tích này tôi đã đóng lệ phí trước bạ, trong hồ sơ mua bán có đính kèm tờ đoạn mãi ngày 22-5-1950 của chủ trước.
Đến năm 2008, khi xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ở và đất ở, vẽ lại hiện trạng thì diện tích xây dựng là 99,4m2, diện tích nhà và đất không phù hợp là 19m2 diện tích phù hợp quy hoạch là 80,4m2 nhưng khi tôi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất ở Mục II thực trạng nhà ở và đất ở chỉ có 80,4m2.

Phần ghi chú 19m2 nhà và đất trong phạm vi không được công nhận không thể hiện giống trong bản vẽ hiện trạng và hiện chưa có quyết định thu hồi. Vậy tôi có thể gửi đơn xin cứu xét chủ quyền giống y như bản vẽ hiện trạng? Gửi đơn ở đâu?

Loan Doan (loandoan4460@...)

- Trả lời:

Để có câu trả lời chính xác phải căn cứ theo sơ đồ nhà đất thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy chứng nhận) mà bạn đã được cấp.

Trong trường hợp giấy chứng nhận thể hiện phần diện tích 80,4m2 bao gồm cả phần diện tích được công nhận và phần diện tích 19m2 không được công nhận thì bạn có quyền liên hệ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND cấp huyện nơi có đất yêu cầu xin cấp đổi lại giấy chứng nhận để điều chỉnh theo đúng diện tích đo đạc trên thực tế.

Trường hợp phần diện tích 19m2 đất không được công nhận không nằm trong phần diện tích 80,4m2 đất được công nhận trong giấy chứng nhận thì bạn chỉ được xem xét cấp giấy chứng nhận trong trường hợp việc sử dụng phần diện tích đất này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt và được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

Trình tự, thủ tục cụ thể bạn có thể liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn.

No Response to "Cấp GCN cho đất không đúng diện tích thực tế"

Leave A Reply