Thursday, 31 March 2011

Cấp GCN cho thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa

Posted on 01:35 by nxt


Thứ năm, 23/04/2009, 09:47 GMT+7
Năm 1999 tôi có mua 64m2 đất bằng giấy tay ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Đây là đất nông nghiệp và là đất tách thửa nhưng chỉ có sổ đỏ của miếng đất lớn. Chủ đất cũ nói sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi cần làm sổ đỏ nhưng lại không chịu đi công chứng hợp đồng mua bán đất.

Tôi hỏi thì được trả lời những người khác cũng tách thửa nhưng không cần công chứng hợp đồng mua bán. Như vậy có đúng không? Nay tôi muốn làm sổ đỏ thì phải theo những quy trình nào? Chân thành cảm ơn.
- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:
Quyết định số 19/1009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009, của UBND TP.HCM quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa, thì phần đất của bạn đã nhận chuyển nhượng sẽ không được phép tách thửa do không đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Tuy nhiên, phần đất của bạn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
Tại khoản 6 điều 50 Luật đất đai năm 2003 đã quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật đất đai, nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, nay được UBND phường Hiệp Bình Chánh xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.
Theo quy định này thì thửa đất của bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nếu việc sử dụng đất của bạn là phù hợp với quy hoạch.
Nghĩa vụ tài chính:Nếu được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất nông nghiệp) đang sử dụng. Giá đất ở và giá đất nông nghiệp làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính là theo khung giá đất được UBND TP.HCM ban hành hàng năm (điểm C, khoản 2, điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP).
Ngoài khoản tiền sử dụng đất phải nộp, bạn còn phải nộp lệ phí trước bạ với tỉ lệ thu lệ phí trước bạ là 0,5% của tổng giá đất.
Thân ái chào bạn.

No Response to "Cấp GCN cho thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa"

Leave A Reply