Thursday, 31 March 2011

Cấp giấy chứng nhận cho đất nông nghiệp diện tích nhỏ

Posted on 01:37 by nxt


Thứ hai, 06/04/2009, 10:48 GMT+7
Trước tháng 7-2004, tôi có mua một mảng đất nông nghiệp trồng hoa màu diện tích 600m2 nhưng chưa sang tên chuyển quyền sở hữu do lúc đó còn khó khăn. Hai bên chỉ làm biên bản sang nhượng có xác nhận của địa chính xã và UBND xã.

Với luật mới bây giờ quy định phải 1.000m2 trở lên mới được tách thửa. Vậy trường hợp của tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận sở hữu được không?
- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:
Theo thư của bạn, tôi hiểu thửa đất của bạn nhận chuyển nhượng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tọa lạc thửa đất của bạn. Do vậy, hiện tại bạn không thể tách thửa đối với phần đất đã nhận chuyển nhượng.
Tuy nhiên, bạn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện người đang sử dụng đất trước ngày 1-7-2004.
Theo khoản 2 điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 Luật đất đai mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành) chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
Trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất của bạn cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khoản 1 điều 48 nghị định 181/2004/NĐ-CP và điều 11 của nghị định 84/2007/NĐ-CP. Diện tích thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này không bị giới hạn.
Trân trọng.

No Response to "Cấp giấy chứng nhận cho đất nông nghiệp diện tích nhỏ"

Leave A Reply