Thursday, 31 March 2011

Cấp giấy chứng nhận cho đất vướng quy hoạch

Posted on 00:12 by nxt


Thứ năm, 29/10/2009, 14:37 GMT+7
Năm 1992, tôi mua một miếng đất bằng giấy tay. Năm 2004, khi UBND TP.HCM quy hoạch hành lang an toàn đường sông khu vực tôi ở thì đất của tôi bị vướng quy hoạch 50 m2. Năm 2005, tôi cất nhà ở tạm. Vậy tôi có được cấp giấy hồng hay không?

Đặng Thanh Liêm (TP.HCM)

Ông Đặng Minh Nguyên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh, TP.HCM:

Theo các điểm c, d khoản 1 Điều 14 Nghị định 84 ngày 25-05-2007 của Chính phủ, đất không có các loại giấy tờ quy định đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được xử lý như sau: Đối với đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có văn bản về chủ trương thu hồi đất, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản thì người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận mà chỉ được sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất.

Riêng nhà ở của ông do xây dựng sau thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố quy hoạch nên theo khoản 1b Điều 5 Quyết định 54 ngày 30-3-2007 của UBND TP.HCM thì ông không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
 

No Response to "Cấp giấy chứng nhận cho đất vướng quy hoạch"

Leave A Reply