Wednesday, 30 March 2011

Cấp giấy chứng nhận cho người đại diện

Posted on 20:14 by nxt


Thứ năm, 10/06/2010, 08:41 GMT+7
Hỏi: Năm 1976, cha mẹ tôi có mua một căn nhà (được phường xác nhận) và đến nay vẫn chưa làm giấy chủ quyền.
Nay cha mẹ tôi đã mất và tôi có hai người chị. Nếu muốn làm giấy chứng nhận để sửa chữa nhà thì tôi phải làm sao?

vova02@gmail.com

- Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 17 ngày 21-10-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà khi cấp giấy chứng nhận chưa phân chia thừa kế cho từng người thì cấp một giấy chứng nhận cho người đại diện đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để thừa kế.

Việc cử người đại diện ghi tên vào giấy chứng nhận phải bằng văn bản thỏa thuận của những người được thừa kế đã xác định (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật). Trên giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện của những người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Hai người chị của bạn có thể làm văn bản cử bạn làm người đại diện để làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định nêu trên. Hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

No Response to "Cấp giấy chứng nhận cho người đại diện"

Leave A Reply