Wednesday, 30 March 2011

Cấp giấy chứng nhận nhà xây năm 2002

Posted on 20:57 by nxt


Thứ năm, 13/05/2010, 08:50 GMT+7
Hỏi: Năm 2001, tôi có mua 700 m2 đất thổ vườn bằng giấy tay. Năm 2002, tôi xây căn nhà 200 m2.
Nay tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận cho nhà, đất trên thì phải nộp giấy tờ gì?

(rosydensy@yahoo.com)

- Trả lời:

Về việc chứng nhận quyền sử dụng đất, theo Điều 7 Nghị định số 88 ngày 19-10-2009 của Chính phủ, người sử dụng đất được chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 49 của Luật Đất đai.

Chẳng hạn, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành (1-7-2004), nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Về việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được xây dựng trước ngày 1-7-2004, theo khoản 1 e Điều 9 nghị định trên, trường hợp cá nhân không có một trong những giấy tờ theo quy định (như giấy phép xây dựng…) thì phải được UBND cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước thời điểm trên, không có tranh chấp về quyền sở hữu và nhà ở được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Bạn có thể liên hệ UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.

No Response to "Cấp giấy chứng nhận nhà xây năm 2002"

Leave A Reply