Wednesday, 30 March 2011

Cấp giấy hồng cho nhà xây trước 1-7-2006

Posted on 23:42 by nxt


Thứ ba, 23/02/2010, 08:31 GMT+7
Hỏi: Năm 2007, tôi mua một căn nhà 99 m2 tại ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Căn nhà này đã được xây dựng năm 2004. Nay tôi muốn làm giấy hồng thì có được không? Thủ tục gồm có giấy tờ gì?

Nguyễn Thanh Thanh (jaychoy1996@yahoo.com)

- Trả lời:

Theo khoản 1đ và 1h Điều 8 Nghị định số 88 ngày 19-10-2009 của Chính phủ thì chủ sở hữu nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở như giấy tờ về mua bán, hoặc nhận tặng cho, đổi, hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về nhà đất thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 1-7-2006, nhà ở không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

Người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải nộp bộ hồ sơ gồm có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định; bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); sơ đồ nhà ở. (Ông Hồ Minh Dương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn, TP.HCM)

No Response to "Cấp giấy hồng cho nhà xây trước 1-7-2006"

Leave A Reply