Wednesday, 30 March 2011

Cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền

Posted on 21:42 by nxt


Thứ năm, 25/03/2010, 08:34 GMT+7
Năm 1995, UBND xã và hợp tác xã nông nghiệp chứng nhận cho tôi được sử dụng 10ha đất cát trắng trên rừng (khu đất gọi là khu nghĩa địa, là đất trồng khoai tự phát của dân địa phương).

Từ năm 1996 tôi đã lên huyện làm thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất, nhưng nhiều lần đều chỉ nhận được lời hẹn.

Hiện trên mảnh đất này có gần 400 cây điều đã thu hoạch nhiều năm và do đi lại mất quá nhiều thời gian nên tôi không chờ được nữa. Xin hỏi theo Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật, tôi phải làm gì để được cấp quyền sử dụng đất?

Đỗ Văn Ba (quangctdn@...)

- Trả lời:

Theo thư của ông, tôi hiểu rằng ông đã được UBND cấp xã giao 10ha đất nông nghiệp vào năm 1995 với thời hạn sử dụng đất lâu dài và đến nay ông chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo khoản 2 điều 24 Luật đất đai 1993 (có hiệu lực tại thời điểm ông được giao đất) thì thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình cá nhân thuộc về UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Còn UBND cấp xã không có chức năng thực hiện việc giao đất. Do vậy, việc UBND cấp xã giao đất cho ông trước kia là không đúng thẩm quyền.

Trong trường hợp như thế, theo điều 16 nghị định 84/2007/NĐ-CP, ông có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 1-7-2004, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Do việc sử dụng đất của ông diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 và toàn bộ diện tích đất được giao là đất nông nghiệp, nên ông không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp ông có các giấy tờ chứng minh việc nộp tiền và xác nhận của UBND cấp xã như nói trên mà UBND huyện vẫn không cấp giấy chứng nhận cho ông và cũng không giải thích rõ lý do là không đúng quy định. Trong trường hợp này, ông nên làm đơn khiếu nại gửi đến chủ tịch UBND huyện để được giải quyết.

Thời hạn để thụ lý giải quyết là trong vòng 10 ngày kể từ ngày ông nộp đơn khiếu nại, và thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 - 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết (khoản 9 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm năm 2005).

Trường hợp ông không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND huyện hoặc quá thời hạn giải quyết mà chủ tịch UBND huyện chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì ông có quyền khởi kiện chủ tịch UBND huyện ra tòa án nhân dân huyện hoặc khiếu nại lần 2 đến UBND tỉnh.

Thời hạn khởi kiện hay khiếu nại lần 2 trong trường hợp này là không quá 45 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà chủ tịch UBND huyện chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (điều 63 nghị định 84/2007/NĐ-CP).

No Response to "Cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền"

Leave A Reply