Wednesday, 30 March 2011

Cấp sổ đỏ đối với diện tích đất liền kề

Posted on 21:38 by nxt


Thứ bẩy, 10/04/2010, 08:08 GMT+7
Hỏi: Nhà tôi là thuộc diện nhà tập thể và có QĐ phân nhà của Nhà Nước. Nhưng hiện nay khi làm thủ tục cấp sổ đỏ thì có vướng mắc về diện tích đất liền kề.

Tổng diện tích nhà được phân theo QĐ của nhà nước là 28m2 từ năm 1994. Và có sử dụng một khoảng diện tích liền kề có tổng diện tích là 13.2m2. Diện tích này không có sự tranh chấp giữa các hộ xung quanh (có xác nhận của các hộ liền kề). Nhưng hiện nay khi làm thủ tục cấp sổ thì cơ quan nhà đất nói rằng không cấp sổ đỏ cho diện tích liền kề này. Tôi đã đọc điều 35 NĐ 181/2004/CP thì thấy rõ ràng có quy định cấp sổ đỏ cho diện tích đất liền kề. Đề nghị Quý công ty giải thích trường hợp này giúp tôi.

Vấn đề thứ hai tôi là lúc đầu khi cán bộ địa chính đo diện tích ra một số. Nhưng khi đo lại lần cuối để UBND phường xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận đất thì lại là một số khác, nhiều hơn khoảng 3m2. Vậy gia đình tôi phải làm gì trong trường hợp này. UBND phường lại yêu cầu gia đình tôi liên lạc với trên Quận để xin xác nhận lại diện tích sử dụng đất. Yêu cầu này có đúng ko? Vì lỗi không phải do gia đình tôi mà là của cán bộ địa chính.

Rất mong sớm nhận được trả lời.

Hải Nguyễn
- Trả lời:

Chào bạn.

Theo khoản 2 điều 18 nghị định 84/2007/NĐ-CP, trong trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết như sau:

a) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế.

b) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế.

c) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn chiếm nhưng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận. Còn trường hợp phần diện tích đất tăng lên không phù hợp với quy hoạch thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thân ái.
 

No Response to "Cấp sổ đỏ đối với diện tích đất liền kề"

Leave A Reply