Wednesday, 30 March 2011

Cấp sổ đỏ theo giấy ủy quyền

Posted on 01:30 by nxt


Thứ ba, 07/12/2010, 14:47 GMT+7
Hỏi: Theo mẹ tôi thì vào năm 1999, cha tôi đã làm giấy ủy quyền cho bà được đứng tên trên giấy đỏ 2.000 m2 đất.Ngoài giấy ủy quyền đó thì mẹ tôi không còn giấy gì liên quan đến nguồn gốc đất. Vậy mẹ tôi có thể làm thủ tục xin cấp giấy đỏ hay không?

Huỳnh Thị Thu Vân (Đức Trọng, Lâm Đồng)

Trả lời:

Theo khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành (1/7/2004), nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Nếu mẹ chị không đáp ứng được những điều kiện luật định nói trên (trong đó có việc bị các con tranh chấp) thì bà ấy sẽ không được UBND huyện xét cấp giấy đỏ.

No Response to "Cấp sổ đỏ theo giấy ủy quyền"

Leave A Reply