Wednesday, 30 March 2011

Chính sách đền bù nhà bị giải tỏa

Posted on 20:10 by nxt


Thứ sáu, 25/06/2010, 16:27 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi có 5 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Căn nhà đang ở có diện tích 2,5 X 6m trong hẻm, thuộc quận Phú Nhuận. Hiện nay, nhà đang được bảo là giải tỏa trắng nhưng chưa báo chính sách đền bù cụ thể.

Vậy, những trường hợp nào nằm diện giải tỏa? Chính sách đền bù thế nào? Thời hạn đền bù theo chính sách nhà nước là trong bao lâu? Quyền và nghĩa vụ của hai bên?

Xin chân thành cảm ơn!

(thuvuanh@yahoo.com)

- Trả lời:

Tuỳ theo qui hoạch của mỗi địa phương mà cơ quan hành chính đưa ra phương án giải toả, đền bù để thực hiện qui hoạch đó, do đó nếu như nhà của bạn nằm trong qui hoạch toàn bộ thì có thể buộc phải giải toả.

Chính sách đền bù được thực hiện theo Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. HCM có qui định như sau:

Điều 4. Tái định cư

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Quy định này mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau:

1. Bồi thường bằng nhà ở (căn hộ chung cư);

2. Bồi thường bằng giao đất ở mới;

3. Bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới.

Điều 5. Bồi thường, hỗ trợ

Bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

1. Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước thu hồi;

2. Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi;

3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất;

4. Hỗ trợ để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư.

Điều 6. Nguyên tắc bồi thường

1. Người bị Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy định này thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì được xem xét để hỗ trợ theo Quy định này.

2. Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng nhà ở (căn hộ chung cư) hoặc bằng giá trị quyền sử dụng đất cho phù hợp với thực tế tại thời điểm có quyết định thu hồi ở địa phương; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà (căn hộ chung cư), nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền; một số trường hợp cụ thể như sau:

a) Người được sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng tự ý sử dụng làm đất phi nông nghiệp thì chỉ được bồi thường theo đất nông nghiệp;

b) Người được sử dụng đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) theo quy định của pháp luật nhưng tự ý sử dụng làm đất ở thì chỉ được bồi thường theo đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở).

Việc đền bù, giải tỏa có chính sách riêng tùy vào mỗi quy hoạch mà chính sách ở mỗi tỉnh/ Tp có khác nhau. Bạn phải liên hệ với UBND để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Nếu bạn không lấy suất tái định cư bạn có thể yêu cầu nhận bằng tiền.

No Response to "Chính sách đền bù nhà bị giải tỏa"

Leave A Reply