Thursday, 31 March 2011

Cho thuê nhà trên hai năm có phải lập hợp đồng công chứng?

Posted on 01:22 by nxt


Thứ năm, 25/06/2009, 11:12 GMT+7
Hỏi: Theo quy định, hợp đồng cho thuê nhà từ 6 tháng trở lên phải lập thành văn bản, được đăng ký tại phòng công chứng tại chính quyền sở tại.

Hỏi: Tôi có một căn nhà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do tôi đứng tên chủ sở hữu. Năm 2006, tôi có lập hợp đồng cho người khác thuê để ở với giá 5 triệu đồng một tháng, trong thời hạn thuê hai năm. Hợp đồng chỉ có tôi và người thuê ký, sau khi giao nhà được vài tháng thì chính quyền địa phương yêu cầu đến phòng công chứng để lập hợp đồng. Yêu cầu này của chính quyền địa phương là đúng hay sai?

Nguyễn Quan Dũng, TP.HCM

Trả lời:

Điều 492 của Bộ luật Dân sự 2005 quy định Hợp đồng cho thuê nhà như sau: hình thức hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo trình bày của ông thì căn nhà cho thuê đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do ông đứng tên làm chủ sở hữu. Đây là điều kiện theo quy định để ông xác lập hợp đồng cho người khác thuê nhà, nhưng với thời hạn cho thuê là hai năm không công chứng, chứng thực là không đúng quy định. Vì vậy, yêu cầu của chính quyền địa phương đối với trường hợp của ông là đúng pháp luật.

No Response to "Cho thuê nhà trên hai năm có phải lập hợp đồng công chứng?"

Leave A Reply