Wednesday, 30 March 2011

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đâu?

Posted on 20:59 by nxt


Thứ sáu, 07/05/2010, 11:45 GMT+7
Hỏi: Tôi có ý định mua 1 miếng đất ở 3x15=45m2. Nếu chủ đất và tôi lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hợp đồng này cần được chứng thực ở đâu?

Giả sử miếng đất này nằm trong diện quy hoạch hoặc tranh chấp thì cơ quan Nhà nước có chứng thực hợp đồng này hay không?

Xin chân thành cảm ơn!

(quocthao3@yahoo.com)

- Trả lời:

Khi lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hợp đồng này cần được chứng thực ở Phòng Công chứng Nhà nước ,văn phòng Công chứng tư hoặc UBND Quận, Huyện nơi người chủ có quyền sử dụng đất ở.

Nếu miếng đất này nằm trong diện quy hoạch hoặc tranh chấp thì cơ quan Nhà nước không chứng thực hợp đồng này. Nhưng trong lúc xem xét chứng thực hợp đồng này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ xem xét thông tin trên máy vi tính xem nhà, đất có bị cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền ngăn chặn không (Toà Án, Viện Kiểm sát… ) chứ không trực tiếp xác minh về vấn đề quy hoạch hoặc tranh chấp của lô đất đó.

Vậy theo chúng tôi, trong nội dung Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn nên có phần cam kết của người có quyền sử dụng đất: Đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A, và không bị tranh chấp…

No Response to "Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đâu?"

Leave A Reply