Thursday, 31 March 2011

Chuyển đất ao liền kề đất thổ cư thành đất ở

Posted on 01:06 by nxt


Thứ tư, 22/07/2009, 10:03 GMT+7
Tôi có một mảnh đất ao rộng 120m2 liền kề đất thổ cư của ông cha để lại. Tôi đã đóng thuế cùng một giá đất từ năm 1992. Giờ tôi muốn xây nhà hai tầng trên mảnh ao để ở thì có phải chuyển đổi lên đất ở không? Thủ tục và phí chuyển đổi được tính như thế nào?

Tôi xin cảm ơn.
Dung Nguyen

Trả lời:

Do bạn không nói rõ diện tích đất ao của bạn có trong cùng thửa đất có nhà ở có nằm xen trong khu dân cư hay không, nên không thể trả lời cụ thể về việc bạn có phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất  khi xây dựng nhà ở.

Theo quy định tại Điều 87 Luật đất đai, nếu diện tích đất ao bạn nêu nằm trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư thì được xác định là đất ở, tùy thuộc thời điểm hình thành thửa đất và giấy tờ về quyền sử dụng đất mà bạn có.

Nếu diện tích đất của bạn đáp ứng những điều kiện theo quy định, bạn không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi đó bạn không phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng theo quy định. Nếu không thuộc trường hợp trên, bạn phải chuyển đổi đất ao thành đất ở nếu muốn xây dựng nhà ở trên diện tích đất này.

Việc chuyển đổi này phải thỏa mãn điều kiện về quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất. Để được chuyển mục đích sử dụng sang đất làm nhà ở, thửa đất bạn nêu phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Bạn có thể liên hệ với UBND quận, huyện, thị trấn nơi có đất để nắm rõ thông tin về quy hoạch.

Về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, bản vẽ thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ được nộp tại phòng tài nguyên và môi trường nơi thửa đất tọa lạc.

Nếu được Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao thành đất làm nhà ở, bạn phải nộp tiền sử dụng đất.

Nếu diện tích đất ao cùng thửa đất có nhà ở nằm xen trong khu dân cư, bạn nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá trị chênh lệch giữa giá ao và giá đất ở.

Nếu không thuộc trường hợp trên, bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng 100% giá trị chênh lệch giữa đất ao và đất ở. Giá đất ao và giá đất ở làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất được xác định theo khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố nơi có đất ban hành (Nghị định 198 ngày 3/12/2004 của Chính phủ).

Trường hợp bạn chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất mà có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị được ghi nợ kèm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Khi thanh toán nợ, bạn được trả nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy hoặc theo số tiền nợ đã ghi trên giấy chứng nhận (điều 5 Nghị định số 84/CP/NĐ-CP ngày 25/5/2007).

No Response to "Chuyển đất ao liền kề đất thổ cư thành đất ở"

Leave A Reply