Thursday, 31 March 2011

Chuyển đất vườn sang đất nhà

Posted on 00:13 by nxt


Thứ hai, 26/10/2009, 10:00 GMT+7
Cha tôi có 170m2 đất vườn muốn thừa kế cho tôi (tôi ở Cẩm Phả, Cẩm Thạch, Quảng Ninh). Nếu việc thừa kế hoàn tất, tôi muốn chuyển sang đất ở. Xin cho biết tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Trường hợp này có phải nộp thuế, nộp bao nhiêu? (Nguyen Trung Nghia)
- Trả lời:
Nếu cha bạn muốn cho bạn hưởng thừa kế đối với QSDĐ 170m2 đất vườn nêu trên thì cha bạn bắt buộc phải lập di chúc hợp pháp để lại QSDĐ trên cho bạn. Tuy nhiên, di chúc chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế (là thời điểm cha bạn chết).
Khi di chúc đã có hiệu lực pháp luật thì bạn phải tiến hành các thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND cấp huyện nơi có đất hoặc tại phòng công chứng có thẩm quyền.
Sau khi đã khai nhận di sản thừa kế và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (lệ phí trước bạ) thì bạn phải tiến hành thủ tục đăng bộ tại UBND cấp huyện nơi có đất để có thể được đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên.
Khi đã có giấy chứng nhận QSDĐ thì bạn mới có thể thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất tại phòng tài nguyên - môi trường (TNMT) thuộc UBND cấp huyện nơi có đất. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm có:
-  Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp đất của bạn đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng thì phòng TNMT sẽ thông báo cho bạn số tiền sử dụng đất mà bạn phải đóng. Theo quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và điểm a khoản 2 điều 5 nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ thì tùy từng trường hợp cụ thể mà áp dụng mức tiền sử dụng đất khác nhau:
a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao không được công nhận là đất ở hoặc đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;
b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;
c) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:
- Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;
- Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp.
Chuyển mục đích sử dụng từ đất giao có thời hạn sang đất ở (thời hạn ổn định lâu dài) thì thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất đã nộp theo giá đất của loại đất giao có thời hạn.
Sau khi bạn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, phòng TNMT sẽ trình UBND huyện quyết định cho phép bạn chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ của bạn.
Lưu ý với bạn là cha bạn chỉ được để thừa kế QSDĐ 170m2 nêu trên trong trường hợp đã có giấy chứng nhận QSDĐ; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; và trong thời hạn sử dụng đất (khoản 1 điều 106 Luật đất đai).

No Response to "Chuyển đất vườn sang đất nhà"

Leave A Reply