Wednesday, 30 March 2011

Chuyển công năng đất không làm thay đổi chủ quyền

Posted on 21:42 by nxt


Thứ hai, 22/03/2010, 10:17 GMT+7
Gia đình tôi ở Quảng Nam, có 3 người: bố, mẹ và tôi. Gia đình tôi có một mảnh đất ở và có thêm một mảnh đất nông nghiệp. Nay tôi muốn chuyển mảnh đất nông nghiệp sang đất ở thì thủ tục phải như thế nào? Chi phí là bao nhiêu?Rất mong được tư vấn 2 trường hợp:

- Đất chuyển sang vẫn giữ nguyên chủ là bố tôi

- Đất chuyển sang đứng tên tôi. (Minh Phuoc Truong)

- Trả lời:

1. Theo quy định, người sử dụng đất có thể được chuyển mục đích sử dụng đất nếu việc chuyển mục đích sử dụng đất này phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Do vậy, đối với trường hợp của bạn, để có thể xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, khu đất phải thuộc khu vực được quy hoạch là đất ở. Bạn có thể liên hệ với UBND xã hoặc UBND huyện (cụ thể là phòng tài nguyên - môi trường) nơi có đất để nắm thông tin về quy hoạch.

- Về thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng:

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất được nộp tại  phòng tài nguyên - môi trường nơi có đất (hồ sơ gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, bản vẽ thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa,  xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Nếu phù hợp quy hoạch, bố của bạn đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, bố của bạn sẽ được cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý.

Bố của bạn có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

- Về chi phí mà bạn hỏi, có lẽ bạn quan tâm về nghĩa vụ tài chính phải thực hiện với Nhà nước khi xin chuyển mục đích sử dụng.

Nếu được phép chuyển mục đích sử dụng đất, bố của bạn phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, như sau:

+ Tiền sử dụng đất phải nộp bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất nông nghiệp). Giá đất ở và giá đất nông nghiệp làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính dựa vào khung giá đất được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hằng năm.

+  Lệ phí trước bạ phải nộp là 0,5% trên tổng giá trị  đất ở.

2. Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất không làm thay đổi chủ quyền sử dụng đất. Theo đó, để có thể thay đổi chủ quyền thửa đất từ người bố sang cho bạn, bố của bạn phải làm thủ tục chuyển quyền (tặng cho hoặc chuyển nhượng) quyền sử dụng đất cho bạn.

Việc chuyển quyền này phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được thủ tục chuyển quyền này, thửa đất được chuyển nhượng phải phù hợp với quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa tại tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp được chuyển quyền sử dụng đất với hiện trạng đất nông nghiệp, bạn có thể thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo thủ tục tại điểm 1 nêu trên cùng lúc với thủ tục chuyển quyền hoặc sau khi đã được chuyển quyền sử dụng đất.

Trân trọng.

No Response to "Chuyển công năng đất không làm thay đổi chủ quyền"

Leave A Reply