Wednesday, 30 March 2011

Chuyển mục đích sử dụng đất có cần quy hoạch chi tiết?

Posted on 21:21 by nxt


Thứ hai, 26/04/2010, 08:16 GMT+7
Hỏi: Hiện tôi đang sở hữu 2 lô đất ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Lô thứ nhất hiện nằm trong quy hoạch cây xanh xã Thới Tam Thôn, diện tích 198 m2, mục đích sử dụng đất là trồng cây lâu năm;

Lô thứ 2 nằm trong quy hoạch dân cư đô thị hóa, xã Xuân Thới Thượng, diện tích 125 m2, mục đích sử dụng đất là trồng cây lâu năm.

Tuy nhiên, theo thông tin được cơ quan nhà nước cung cấp, hiện huyện Hóc Môn đang thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn 1/10.000, song song đó thực hiện các đồ án quy hoạch 1/2.000.

Tôi muốn hỏi trong trường hợp đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/10.000 được duyệt trước khi các đồ án 1/2.000 được duyệt, nếu vị trí lô đất của tôi sau khi điều chỉnh thuộc khu vực dân cư, tôi có được phép xin chuyển mục đích sử dụng đất? Có phải chờ quy hoạch chi tiết 1/2.000 được duyệt mới được phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu vị trí khu đất phù hợp quy hoạch chi tiết)?

Mong được phúc đáp.

Hoang Ngo (hvietngo@...)

- Trả lời:

Tại điều 30 nghị định 181/2004/NĐ-CP có quy định: việc chuyển mục đích phải được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Theo như thông tin ông bạn cung cấp, dù chưa có quy hoạch 1/2.000 nhưng huyện Hóc Môn đã có quy hoạch chung 1/10.000.

Nay nếu bạn thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng tài nguyên - môi trường sẽ căn cứ trên quy hoạch 1/10.000 để xem xét việc cho phép bạn chuyển mục đích sử dụng đất (như quy định nêu trên). Nghĩa là việc chuyển mục đích sử dụng đất của bạn không phải chờ đến khi có quy hoạch chi tiết 1/2.000.

Thân ái chào bạn.

No Response to "Chuyển mục đích sử dụng đất có cần quy hoạch chi tiết?"

Leave A Reply