Thursday, 31 March 2011

Chuyển mục đích sử dụng đất khu dân cư xây dựng mới

Posted on 01:26 by nxt


Thứ bẩy, 23/05/2009, 09:46 GMT+7
Hỏi: Tôi có mảnh đất diện tích 552m2 tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM. Đất có sổ đỏ, mục đích sử dụng trồng lúa. Sau khi đề nghị UBND quận 9 cung cấp thông tin qui hoạch sử dụng đất, Phòng Quản lý đô thị Q.9 đã có công văn trả lời “Vị trí đất thuộc qui hoạch đất dân cư tập trung xây dựng mới (qui hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Bắc hương lộ 33, Phú Hữu)”.

Như vậy, việc tôi xin phép chuyển 1 phần hay toàn bộ mảnh đất trên thành đất thổ cư có được xem là phù hợp với qui hoạch không? Căn cứ vào đâu để xác định đất được chuyển mục đích sử dụng?
Hoa Viet Bong (bhviet@... )
- Trả lời:
Theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất làm nhà ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất làm nhà ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy hoạch định hướng đất làm nhà ở). Thông thường các quy hoạch sử dụng đất cụ thể như khu dân cư hiện hữu chỉnh trang hoặc khu dân cư nông thôn thì Nhà nước mới cho phép từng cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở dạng nhỏ lẻ.
Đối với quy hoạch sử dụng đất là khu dân cư tập trung xây dựng mới thì đòi hỏi việc xây dựng phải đồng bộ các công trình trong toàn khu dân cư.
Để thực hiện loại quy hoạch này có thể Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất trong khu dân cư được quy hoạch để thực hiện. Hoặc các chủ đầu tư vì mục đích lợi nhuận khác có thể nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích khu dân cư đã được quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng và xây dựng các công trình như trong nội dung quy hoạch đã phê duyệt.
Nói tóm lại, quy hoạch sử dụng đất là khu dân cư tập trung xây dựng mới đòi hỏi phải chuyển mục đích sử dụng toàn bộ khu dân cư.
Như phân tích trên thì việc xin chuyển mục đích sử dụng đất (một phần đất nhỏ trong khu dân cư tập trung) của ông là không phù hợp quy hoạch. Do vậy, UBND quận 9 sẽ không cho phép ông được chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở nhỏ lẻ.Tuy nhiên, ông và những người sử dụng đất liền kề khác trong toàn bộ khu dân cư có thể hợp tác cùng nhau để lập dự án thực hiện xây dựng toàn bộ khu dân cư thì Nhà nước sẽ xem xét cho chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 42 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).
Thân ái chào ông.

No Response to "Chuyển mục đích sử dụng đất khu dân cư xây dựng mới"

Leave A Reply