Wednesday, 30 March 2011

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang đất ở

Posted on 23:43 by nxt


Thứ bẩy, 20/02/2010, 09:44 GMT+7
Hỏi: Tôi có một thửa đất 6.000 m2 thuộc khu dân cư, đã được cấp giấy đỏ năm 1999. Trên giấy đỏ ghi rõ có 300 m2 đất ở và 5.700 m2 đất trồng cây lâu năm.Tôi sử dụng thửa đất này và cất nhà ở từ đầu năm 1980. Hỏi: Số đất trồng cây lâu năm nêu trên có được công nhận là đất vườn, ao hay không? Khi chuyển đất đó sang đất ở, tôi có được miễn tiền sử dụng đất theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 198 ngày 3-12-2004 hay không? (Dương Văn Nghĩa - 427/3 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu)

- Trả lời:

Điều 45 Nghị định 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ (về thi hành Luật Đất đai năm 2003) có quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao. Theo đó, diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành chính là diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18-12-1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó được xác định là đất ở. Trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên thì diện tích đất ở được xác định không quá năm lần hạn mức diện tích giao đất ở của tỉnh.

Ông có thể liên hệ với UBND huyện để làm thủ tục chuyển số đất còn lại sang đất ở. Căn cứ vào kết quả xem xét, xử lý của UBND huyện, chi cục thuế huyện sẽ xác định cho ông trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên. (Luật sư Trần Thị Miền, Đoàn Luật sư TP.HCM)

No Response to "Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang đất ở"

Leave A Reply