Thursday, 31 March 2011

Chuyển mục đích sử dụng thửa đất nhỏ

Posted on 01:41 by nxt


Thứ năm, 12/03/2009, 09:26 GMT+7
Hỏi: Mẹ tôi có một miếng đất ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), đất trồng cây lâu năm, đã được tách thửa với diện tích 78m. Hiện mẹ tôi định chuyển sang đất thổ cư và xin giấy phép xây dựng để xây nhà, như vậy theo quy định về diện tích sau khi tách thửa thì đất của mẹ tôi có được chuyển mục đích sang đất ở không?

Thủ tục xin chuyển sang đất ở và xin giấy phép xây dựng có những giấy tờ nào? Thời gian bao lâu thì có sự phản hồi về kết quả chuyển mục đích và xin giấy phép xây dựng? Xin được tư vấn, thành thật cảm ơn.
Anh Bao (baoanh1974@...)
- Trả lời:
Quyết định số 19/1009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa, có hiệu lực từ ngày 7-3-2009, không quy định thửa đất không đạt tiêu chuẩn về diện tích của quyết định này là điều kiện để được xem xét khi giải quyết tách thửa. Do vậy, thửa đất của bạn có thể được chuyển mục đích sử dụng đất thành đất làm nhà ở, nếu thỏa mãn các điều kiện:
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng thành đất ở: Theo quy định tại điều 30 của nghị định 181/2004/NĐ-CP thì tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy hoạch định hướng).
Hồ sơ gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; bản vẽ thửa đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp). Hồ sơ nộp tại phòng tài nguyên và môi trường huyện nơi thửa đất tọa lạc, thời hạn giải quyết là 30 ngày (điều 134 nghị định 181/2004/NĐ-CP).
Nghĩa vụ tài chính: Nếu được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng: 100% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất nông nghiệp) đang sử dụng. Giá đất ở và giá đất nông nghiệp làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính là theo khung giá đất được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành hằng năm (điểm B, khoản 2, điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP).
Ngoài ra người được phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ là 0,5% tổng giá trị đất ở (khoản 2 điều 1 nghị định 80/2008/NĐ-CP).
Sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất, bạn mới tiến hành xin giấy phép xây dựng.
Hồ sơ gồm: đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu), bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ thiết kế xây dựng công trình. Hồ sơ sẽ nộp tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ. (Điều 10, 13, 20 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17-1-2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).
Thân ái chào bạn.

No Response to "Chuyển mục đích sử dụng thửa đất nhỏ"

Leave A Reply