Wednesday, 30 March 2011

Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở

Posted on 23:43 by nxt


Thứ ba, 09/02/2010, 14:58 GMT+7
Hỏi: Tôi mua 100m2 đất được tách ra từ mảnh đất 150m2 vườn liền kề. Đất ghi trong sổ đỏ là đất vườn (đất của các nhà giáp ranh đều đã có nhà ở, riêng trên 100m2 đất tôi mua không có nhà ở).Tôi muốn biết khi chuyển đổi thành đất ở thì phải nộp thuế như thế nào? Tính theo 50% hay 100% chênh lệch giữa giá đất ở và đất nông nghiệp? Nếu trong 150m2 đất của người chủ đã bán cho tôi có một phần đất ở không nằm trong 100m2 đó thì khi chuyển đổi thành đất ở có gì khác không?

Tôi chưa có hộ khẩu Hà Nội, đã có KT3 được 2 năm và có việc làm 6 tháng thì có thể đứng tên sổ đỏ mảnh đất đã mua nói trên không? (Phạm Minh Dưỡng)

- Trả lời:

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được tính theo phương thức Nhà nước thu khoản chênh lệch giữa giá đất ở với đất nông nghiệp. Khác với trường hợp bạn tự chuyển mục đích sử dụng đất, dù hiện trạng đất không có nhà, nhưng nếu đất này đã có một phần đất ở đã được cấp cho người chủ trước thì cần tìm hiểu thêm các nội dung như sau:

Cần xem xét đến thời điểm người chủ cũ chuyển mục đích sử dụng đất trước hoặc sau ngày 1-7-2003, đất có cùng thửa hay không, hạn mức đất ở theo quy định của UBND TP Hà Nội là bao nhiêu.

Do TP Hà Nội mới mở rộng và sáp nhập với tỉnh khác, nên bạn phải xem quy định về hạn mức đất ở tại vị trí đất này.

Theo pháp luật đất đai hiện hành, đất ao vườn cùng một thửa, trên đất có một phần là đất ở trước ngày 15-10-1993 thì được công nhận là đất ở toàn bộ và không phải đóng tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất không quá 5 lần hạn mức đất ở tại địa phương.

Trường hợp đất ao vườn cùng một thửa, trên đất có một phần là đất ở từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2003 thì được công nhận là đất ở toàn bộ và đóng 50% tiền sử dụng đối với phần diện tích đất không quá 5 lần hạn mức đất ở tại địa phương.

Trường hợp của bạn do không có hộ khẩu tại Hà Nội, nên để cho người chủ trước lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất nếu không rơi vào hai trường hợp trên. Tiền chuyển mục đích sử dụng đất bạn chịu thay cho họ là được.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, bạn lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Khi ấy người nhận chuyển quyền sử dụng đất ở không đòi hỏi phải có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội.

No Response to "Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở"

Leave A Reply