Thursday, 31 March 2011

Chuyển nhượng đất diện giãn dân

Posted on 01:16 by nxt


Thứ năm, 02/07/2009, 10:20 GMT+7
Tôi có hộ khẩu ở Hà Nội và đang chuẩn bị mua lại 1 thửa đất diện đất giãn dân. Hiện tại đất này vẫn chưa có sổ đỏ, xin hỏi để mua được mảnh đất này thì tôi phải làm thủ tục gì? Các hồ sơ gì cần thiết và đảm bảo cho việc mua bán này?

Nguyen Quang Huy
Trả lời:

Theo quy định của pháp luật đất đai, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải hội đủ các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đất không có tranh chấp;
- Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và còn trong thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp của bạn do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng pháp luật được.

Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể bị vô hiệu và khi ấy các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã giao nhận.

No Response to "Chuyển nhượng đất diện giãn dân"

Leave A Reply