Thursday, 31 March 2011

Chuyển nhượng nhà đất có sổ đỏ

Posted on 02:15 by nxt


Thứ hai, 07/01/2008, 15:10 GMT+7
Tôi định mua một căn nhà có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Đề nghị tòa soạn hướng dẫn các thủ tục mua bán và các giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng cũng như các loại thuế phải nộp?(Đào Tuấn Anh).

-Trả lời:
Việc mua bán nhà, đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực của UBND. Sau khi lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên phải làm thủ tục sang tên trước bạ .
1. Bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất gồm:
- Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở;
- Hộ khẩu thường trú của người mua;
- Trích lục thửa đất;
- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực;
2. Các loại thuế phải nộp:
- Thuế chuyển quyền sử dụng đất ở;
- Lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở.

No Response to "Chuyển nhượng nhà đất có sổ đỏ"

Leave A Reply