Thursday, 31 March 2011

Chuyển đổi công năng đất để xây dựng trung tâm thương mại

Posted on 01:23 by nxt


Thứ hai, 22/06/2009, 10:10 GMT+7
Hỏi: Tôi có miếng đất diện tích 3.000m2 thuộc quy hoạch dân cư hiện hữu. Tôi đã chuyển đổi 5 sổ đất ở mỗi sổ 200m2, nhưng nay muốn xây dựng thành trung tâm thương mại và muốn chuyển đổi công năng toàn bộ khu đất này sang đất ở (bao gồm cả 1.000m2 đất ở tôi đã chuyển đổi trước đó) thì cách thức và thủ tục phải làm như thế nào?

Trả lời:
1. Đầu tư xây dựng công trình trung tâm thương mại:

Căn cứ các Điều 35, 36, 37 Luật Xây dựng. Để đầu tư xây dựng công trình trung tâm thương mại, trước hết, bạn phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép đầu tư.

Báo cáo gồm các nội dung: sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ; tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho bạn được phép đầu tư xây dựng công trình, bạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung dự án gồm hai bộ phận chủ yếu:

(1) Phần thuyết minh (đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội) với các nội dung: mục tiêu, địa điểm, quy mô, công suất, công nghệ, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật, nguồn vốn và tổng mức đầu tư, chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án, hình thức đầu tư, thời gian, hiệu quả, phòng, chống cháy nổ, đánh giá tác động môi trường;

(2) Phần thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ với các nội dung: giải pháp về kiến trúc; kích thước và kết cấu chính; mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng; các giải pháp kỹ thuật, giải pháp về xây dựng; công nghệ, trang thiết bị công trình, chủng loại vật liệu xây dựng.

2. Chuyển mục đích sử dụng đất:

Khi chuyển mục đích sử dụng cho 2.000m2 đất nông nghiệp sang đất ở. Bạn phải xin phép UBND quận, huyện nơi có đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Thành phần hồ sơ (2 bộ) gồm:

(1) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu được bán ở UBND quận, huyện);

(2) Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất;

(3) Bản sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu.

Hồ sơ được nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để được xem xét giải quyết.

No Response to "Chuyển đổi công năng đất để xây dựng trung tâm thương mại"

Leave A Reply