Wednesday, 30 March 2011

Có thể bán đất không cần chuyển mục đích sử dụng không?

Posted on 20:58 by nxt


Thứ tư, 12/05/2010, 15:35 GMT+7
Hỏi: Tôi có một miếng đất nông nghiệp đất lúa, thời hạn sử dụng đến năm 2029, Sổ đỏ cấp năm 2009. Tôi có thể bán bây giờ được không hay phải chuyển mục đích thành đất ở mới bán được?

Nếu bán được không cần phải chờ chuyển mục đích sử dụng đất xin cho hỏi tôi phải làm thủ tục gì?

Xin chân thành cảm ơn!

(trinhphuonganh9@gmail.com)

- Trả lời:

Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, người sử dụng đất được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

Và đối tượng nhận chuyển nhượng QSDĐ phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng QSDĐ chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ chuyên trồng lúa nước.

Có nghĩa bạn cần phải lưu ý rằng: nếu bên nhận chuyển nhượng không sản xuất nông nghiệp thì không đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng QSDĐ chuyên trồng lúa.

Về thủ tục và trình tự thực hiện việc chuyển nhượng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tài Nguyên Môi Trường nơi có đất để biết cụ thể.

No Response to "Có thể bán đất không cần chuyển mục đích sử dụng không?"

Leave A Reply