Thursday, 31 March 2011

Có bồi thường đất theo mục đích sử dụng?

Posted on 02:12 by nxt


Thứ năm, 04/09/2008, 09:18 GMT+7
Hỏi: Tôi có miếng đất đã được cấp GCN QSDĐ ngày 16/6/2006, diện tích 399,17m2 (gồm 163,8m2 mục đích sử dụng hằng năm khác và 235.37m2 mục đích sử dụng thổ cư).

Nay Nhà nước thu hồi một phần đất của tôi để làm đường giao thông với diện tích bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án là 133,2m2 (phần diện tích này được cấp với mục đích sử dụng là hằng nằm khác, tuy nhiên trên thực tế là sân nhà và quán).

Nguồn gốc đất là của mẹ tôi khai hoang năm 1967, xây dựng nhà năm 1996 và cho lại tôi cùng năm. Đến năm 2000 tôi có sửa chữa lại nhà sử dụng ổn định cho đến nay.

Như vậy theo quy định về bồi thường hiện nay của UBND Tp.HCM thì phần đất bị ảnh hưởng của tôi có đủ điều kiện bồi thường đất ở hay không và được bồi thường như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi? Chân thành cảm ơn.


Minh Quang
- Trả lời:
Theo quy định tại khoản điều 42 Luật đất đai quy định thì "người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi".
Như vậy, căn cứ vào quy định vừa nêu bạn sẽ được bồi thường phần diện tích đất thu hồi 133,2m2với mục đích sử dụng là "hằng năm khác" bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.
Tuy nhiên theo như bạn trình bày mặc dù phần đất bị thu hồi 133,2m2trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là mục đích sử dụng đất "hằng năm khác" nhưng thực tế bạn sử dụng đất này vào làm sân nhà và quán.
Để có cơ sở để xem xét khi bồi thường bạn cần có đơn giải trình với cơ quan bồi thường giải phóng mặt bằng để giải trình rõ phần đất này bạn sử dụng là đất sân nhà và quán.
LS NGUYỄN VĂN HẬU

No Response to "Có bồi thường đất theo mục đích sử dụng?"

Leave A Reply