Thursday, 31 March 2011

Có thể mua lại suất mua căn hộ chung cư?

Posted on 00:52 by nxt


Thứ năm, 13/08/2009, 11:04 GMT+7
Tôi định mua lại suất mua căn hộ ở 1 chung cư cao cấp (mới xây đến phần móng).

Giấy tờ bên bán hiện có: biên bản thỏa thuận góp vốn tự nguyện xây dựng nhà chung cư, phiếu thu đã nộp 30%, giấy ủy quyền của bên bán có xác nhận của chủ đầu tư chung cư v/v ủy quyền cho tôi (bên nhận chuyển nhượng suất mua nhà) quyền nộp tiền, ký kết hợp đồng mua bán và mọi thủ tục khác liên quan.
Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn: tôi định lập thêm giấy mua bán viết tay giữa 2 bên để đảm bảo bên bán chấp nhận bán toàn bộ quyền mua căn hộ cho tôi dù có bất cứ thay đổi gì. Vậy tôi nên lập hợp đồng mua bán như thế nào? Có mẫu mua bán nhà nào đảm bảo quyền lợi cho bên mua nhất?
M.C.
Trả lời:
Lưu ý với bạn là bản chất của giấy ủy quyền chỉ là việc người nhận ủy quyền nhân danh, thay mặt người ủy quyền thực hiệc những công việc trong phạm vi ủy quyền. Do đó với giấy ủy quyền nêu trên thì cho dù bạn là người trực tiếp nộp tiền, ký hợp đồng mua bán cũng như các thủ tục khác có liên quan đến căn hộ nêu trên thì những việc đó thực chất chỉ là việc bạn nhân danh, thay mặt người bán thực hiện giao dịch. Khi những công việc trong phạm vi ủy quyền đã hoàn tất thì giấy ủy quyền sẽ chấm dứt.
Ngoài ra bên bán vẫn có quyền đơn phương chấm dứt giấy ủy quyền nêu trên bất cứ lúc nào theo quy định tại điều 588 Bộ luật dân sự.
Bạn cũng không nêu rõ là căn hộ nêu trên có phải là căn hộ tái định cư hay không. Trong trường hợp là căn hộ tái định cư thì bên bán không được quyền bán suất tái định cư này cho bạn vào thời điểm hiện nay được do pháp luật không cho phép.
Trường hợp không phải là căn hộ tái định cư thì cách duy nhất để bạn có thể mua lại căn hộ này là việc chủ đầu tư chung cư đồng ý cho người bán chuyển nhượng lại suất mua căn hộ trên cho bạn, việc đồng ý này phải được lập bằng văn bản.
Lưu ý với bạn là hợp đồng mua bán nhà ở bắt buộc phải có công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp bên bán nhà là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở. Do đó nếu bạn lập thêm giấy thỏa thuận giữa bạn và bên bán về việc bên bán chấp nhận bán toàn bộ quyền mua căn hộ cho bạn mà không có công chứng hoặc chứng thực thì giấy thỏa thuận này cũng không có giá trị pháp lý.

No Response to "Có thể mua lại suất mua căn hộ chung cư?"

Leave A Reply