Thursday, 31 March 2011

Có thể tách thửa đất màu, diện tích nhỏ?

Posted on 01:39 by nxt


Thứ sáu, 27/03/2009, 09:39 GMT+7
Tôi có mua một lô đất ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, loại đất màu, diện tích 52,5m2 (rộng khoảng 5m, dài 11m), đã làm hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ 2005, có UBND xã xác nhận nhưng chưa tách thửa.

Nay tôi muốn làm thủ tục tách thửa để hợp thức hóa thì có vi phạm QĐ 19 UBND TP về diện tích tách thửa hay không?

Theo tôi được biết thì lô đất này nằm trong quy hoạch khu dân cư. Hiện tại hẻm 4m. Theo cán bộ địa chính xã, khu vực này diện tích chuyển qua đất ở sau khi trừ lộ giới (lộ giới trừ vào 2m) tối thiểu 40m2, nhưng chiều dài lô đất phải tối thiểu 10m. Trường hợp của tôi chỉ thỏa mãn điều kiện (sau khi trừ lộ giới) về diện tích tối thiểu, còn chiều dài thiếu 1m, trong khi đó xung quanh lô đất (mặt sau và bên hông lô đất tôi họ đã xây nhà trên đất nông nghiệp) do đó tôi không thể thương lượng các hộ xung quanh để mua cho đủ diện tích đất ở theo quy định.

Vậy trường hợp của tôi các cấp chính quyền thì sẽ giải quyết như thế nào? Xin cảm ơn.
(dathamco@... )
Luật sư Huỳnh Văn Nông trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 điều 3 của quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa thì các trường hợp sau sẽ không được phép tách thửa:
- Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn;
- Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt; đất thuộc khu vực đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;
- Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố.
Theo quyết định 19 nêu trên thì đất làm nhà ở sẽ được tách thửa nếu diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, phải đảm bảo diện tích là 120m2và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7m.
Ngoài ra, việc tách thửa còn phải đảm bảo được hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.
Trường hợp của bạn là đất nông nghiệp và với diện tích như trong thư bạn nêu thì không được tách thửa. Tuy nhiên, theo khoản 1 điều 4 quyết định 1919/2009/QĐ-UBND thì những trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khi thừa kế, hòa giải tranh chấp, có nhu cầu tách thửa, ủy ban nhân dân quận, huyện, căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện để hợp khối, cảnh quan khu vực và quy chuẩn xây dựng để giải quyết cho tách thửa (nhưng diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m2đối với trường hợp đất ở).

No Response to "Có thể tách thửa đất màu, diện tích nhỏ?"

Leave A Reply