Thursday, 31 March 2011

Có được nhập sổ hồng, sổ đỏ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Posted on 00:54 by nxt


Thứ tư, 05/08/2009, 16:15 GMT+7
Năm 1989, tôi mua căn nhà ở Hóc Môn, TP.HCM gồm cả đất vườn, giá hơn 1 triệu đồng. Năm 2004, tôi làm sổ đỏ trên phần đất vườn vì muốn cho các em phần diện tích nhà, do tôi đang ở nhờ nhà chồng.


Năm 2007, tôi muốn xây nhà trên đất vườn này nên phải chuyển mục đích sử dụng và phải nộp thuế đến hơn 70 triệu đồng, tôi không có khả năng trả. Năm 2008, tôi làm sổ hồng phần diện tích nhà. Nay có chính sách của Nhà nước về nhập sổ đỏ - sổ hồng, trường hợp của tôi có được nhập hai sổ làm một không?
Rất mong được luật sư tư vấn. Xin cảm ơn.
hang thanh nguyen
Trả lời:
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2009.
 
Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản thì điều 48 Luật đất đai sẽ được sửa đổi như sau:
 
“Điều 48. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại thống nhất trong cả nước do Bộ Tài nguyên và môi trường phát hành; đối với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ xác nhận quyền sở hữu vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản này khi có yêu cầu của chủ sở hữu.
 
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về dân sự trước ngày 1/8/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này; trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang loại giấy mới theo quy định của luật này và không phải nộp lệ phí.
 
Khi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này.
 
Trường hợp chưa được cấp một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản này thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này.
 
3. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
Căn cứ theo quy định nêu trên thì bạn có thể yêu cầu nhập hai loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định mới. Tuy nhiên lưu ý với bạn là loại giấy mới này cũng sẽ thể hiện rạch ròi đâu là phần đất vườn và đâu là phần đất thổ cư có nhà ở giống như hai loại giấy chứng nhận riêng biệt mà bạn có trong tay".

No Response to "Có được nhập sổ hồng, sổ đỏ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất?"

Leave A Reply