Wednesday, 30 March 2011

Cùng đứng tên xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Posted on 21:09 by nxt


Thứ ba, 27/04/2010, 08:29 GMT+7
Hỏi: Tôi và người em ruột có mua chung một miếng đất và đã cất nhà (việc mua đất chỉ làm giấy tay, được phường chứng nhận).

Đến giờ chúng tôi vẫn chưa sang tên. Vì là anh em nên chúng tôi chưa làm giấy tờ để chứng minh cả hai đều có quyền sử dụng đất và em tôi vẫn đang giữ giấy đỏ của miếng đất.

Lo ngại về sau xảy ra tranh chấp nên tôi định làm một hợp đồng sử dụng chung miếng đất và đưa ra phường xác nhận thì có được không?

Duy Anh (nangdna@yahoo.com)

- Trả lời:

Muốn được pháp luật công nhận cùng có quyền sử dụng hợp pháp miếng đất trên (cả quyền sở hữu nhà ở nếu có), anh và người em của mình phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (và quyền sở hữu nhà ở).

Theo Thông tư số 17 ngày 21-10-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cá nhân phải nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu nhà ở thì giấy chứng nhận được cấp cho từng cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người. Trên mỗi giấy chứng nhận sẽ ghi “Cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản với người khác” đối với trường hợp cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

No Response to "Cùng đứng tên xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

Leave A Reply