Wednesday, 30 March 2011

Di chúc lập như thế nào thì có giá trị

Posted on 20:12 by nxt


Thứ năm, 17/06/2010, 17:01 GMT+7
Hỏi: Trước đây do điều kiện khó khăn, sống dưới chế độ cũ điều kiện kinh tế khó khăn, ông bà chúng tôi không được đi học vì vậy không biết chữ.
Nay tuổi cao sức yếu, muốn lập di chúc để lại di sản gồm nhà và đất cho con cháu. Vậy trong điều kiện này phải tiến hành lập di chúc như thế nào?

(Hồ Thanh Nga, Nhà Bè, TP.HCM)

- Trả lời:

Căn cứ theo khoản 1, 3 Điều 652 Bộ luật Dân sự, Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt. Trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép.

 Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy trong trường hợp ông, bà của bạn không biết chữ thì gia đình nên đưa họ đến UBND cấp xã hoặc phòng công chứng để lập di chúc theo đúng pháp luật.

No Response to "Di chúc lập như thế nào thì có giá trị"

Leave A Reply