Thursday, 31 March 2011

Diện tích bao nhiêu thì không được tách thửa?

Posted on 02:00 by nxt


Thứ hai, 23/02/2009, 11:04 GMT+7
* Tôi có mua một miếng đất 90m2 (5x 18m) bằng giấy tay của một người quen tại huyện Nhà Bè, TP.HCM, nay muốn tách thửa để hợp thức hóa nhà đất. Tôi đã nhờ dịch vụ đo vẽ và làm thủ tục giúp nhưng họ cho biết diện tích miếng đất nhỏ hơn 100m2 nên huyện không cho tách thửa.

Xin hỏi có quy định nào yêu cầu đất tách thửa đất riêng biệt phải có diện tích lớn hơn 100m2, và quy định như vậy có trái Luật đất đai không? Quy định như thế có làm tổn hại đến quyền lợi chính đáng của người dân và phải kiện ở đâu? Rất mong được trả lời. Chân thành cám ơn. (Nguyễn Xuân Tập)
- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:
Hiện tại, UBND TP.HCM chưa có quyết định nào quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Tuy nhiên, nếu có quy định về vấn đề này mà ảnh hưởng đến quyền lợi của ông thì ông cũng không được phép khiếu kiện. Pháp luật hiện hành có liên quan đến việc khiếu nại hay khởi kiện không cho phép cá nhân khiếu kiện những quyết định như thế, vì đây là văn bản quy phạm pháp luật không thuộc đối tượng bị khiếu nại hay khởi kiện.
Thông thường, UBND quận (huyện) khi chấp nhận hay từ chối đơn xin tách thửa của người dân chỉ được phép căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đất (khi UBND TP.HCM chưa ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa), trong đó có quy định diện tích các thửa đất.
Trường hợp hồ sơ xin tách thửa của ông chỉ bị từ chối khi mảnh đất của ông nằm trong quy hoạch chi tiết (có nội dung diện tích các thửa đất) sử dụng đất nhưng mảnh đất của ông không phù hợp với quy hoạch này.
Nếu tại mảnh đất của ông chưa có quy hoạch chi tiết sử dụng đất (có nội dung diện tích các thửa đất) hoặc có quy hoạch chi tiết sử dụng đất nhưng việc sử dụng đất của ông là phù hợp với quy hoạch thì UBND huyện Nhà Bè không được từ chối yêu cầu tách thửa của ông.
Nếu cho rằng việc từ chối của UBND huyện Nhà Bè là không có căn cứ pháp lý thì ông có thể khiếu nại hành chính và khởi kiện kiện hành chính.

No Response to "Diện tích bao nhiêu thì không được tách thửa?"

Leave A Reply