Wednesday, 30 March 2011

Diện tích xin cấp đổi lớn hơn diện tích sổ đỏ

Posted on 02:06 by nxt


Thứ tư, 29/09/2010, 15:13 GMT+7
Hỏi: Tôi có một căn nhà, giấy chủ quyền cấp năm 1992 ghi loại đất ở đô thị; vị trí: hẻm cấp còn lại, vị trí 1; loại nhà: phố (sàn bêtông, mái tôn); tỉ lệ chất lượng còn lại: 35%; diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ: năm 2010 (đất: 42,4; nhà 106,40), năm 1992: diện tích nhà 104m2; đất 40m2; đơn giá 1m2 đất: 6,624,000, nhà: 2,665,000.Nay tôi xin đổi sổ chủ quyền theo quy đinh mới (đổi sổ đỏ) cơ quan thuế thu bổ sung diện tích nhà 8,8m2, diện tích đất 2,4m2. Số tiền sử dụng đất phải nộp 7.949.000 đồng.

Xin quý báo tư vấn, tôi không đổi chủ sở hữu, cách tính tiền sử dụng đất như trên có đúng không? Cách tính thuế sử dụng đất? Những trường hợp nào phải đóng thuế sử dụng đất?
Trần Thi Hà (havan46@... )

- Trả lời:

Theo các quy định về nhà đất trước tháng 10-1993, Nhà nước chỉ ghi nhận diện tích nhà được phép sở hữu và phần diện tích xây dựng, thông thường không ghi nhận toàn bộ diện tích đất sử dụng (diện tích xây dựng và khuôn viên). Do vậy, hiện tại bà xin cấp đổi chủ quyền nhà thì Luật đất đai xem đây là trường hợp sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993, và khi cấp giấy chứng nhận sẽ không thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp giấy tờ của bà trước đây có ghi nhận diện tích đất ở nhưng nay xin cấp lại có nhiều hơn so với diện tích được cấp trước đây, thì thuộc trường hợp “cấp giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất”, được quy định tại Điều 18 của Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

Tại Điểm a khoản 2 của điều này đã quy định: “Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, thì giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất”.

Do vậy, trong trường hợp này khi cấp đổi bà cũng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trong thư bà cũng quan tâm đến cách tính tiền sử dụng đất và trường hợp nào phải đóng tiền sử dụng đất. Vấn đề này pháp luật về đất đai quy định rất nhiều và phức tạp, trong phạm vi của câu trả lời này thì không thể đề cập hết được. Bà có thể xem trong Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thân ái chào bà.

No Response to "Diện tích xin cấp đổi lớn hơn diện tích sổ đỏ"

Leave A Reply