Wednesday, 30 March 2011

Đến UBND huyện sang tên đất

Posted on 21:37 by nxt


Thứ ba, 13/04/2010, 08:55 GMT+7
Hỏi: Tháng 9-2006, gia đình tôi có mua một thửa ruộng và đã làm đầy đủ thủ tục chuyển nhượng đất với UBND xã.

Nhưng đến nay, sao chúng tôi vẫn chưa được đứng tên đất đó?

Nguyễn Văn Minh (Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng)

- Trả lời:

Việc đến UBND xã để được chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ là một khâu trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất. Theo Điều 148 Nghị định 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ, bên nhận chuyển nhượng phải đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) huyện nộp một bộ hồ sơ gồm có: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ đất hợp lệ. VPĐKQSDĐ sẽ xem xét, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng.

Muốn được cấp giấy đỏ cho thửa ruộng đã mua, bạn cần liên hệ với VPĐKQSDĐ huyện để làm thủ tục.

No Response to "Đến UBND huyện sang tên đất"

Leave A Reply