Thursday, 31 March 2011

Giá đất bồi thường tính vào thời điểm nào?

Posted on 02:01 by nxt


Thứ ba, 10/02/2009, 10:24 GMT+7
Hỏi: Tôi với một người bạn mua chung một mảnh đất diện tích 3.000m2, có nhà trên đó, mỗi nhà 1.500m2. Năm 2003, Nhà nước thu hồi mảnh đất trên để làm đất tái định cư.

Vì chúng tôi không có các giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất nên UBND thị xã không giải quyết việc bồi thường. Chúng tôi không đồng ý và tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh.

Đến nay người bạn tôi đã nhận được quyết định (QĐ) bồi thường của UBND tỉnh và đã được bồi thường, còn tôi vẫn chưa được giải quyết. Vậy cho tôi hỏi: nếu giá đất bồi thường hiện nay cao hơn giá đất khi có QĐ thu hồi thì tôi có được bồi thường bằng giá đất ở thời điểm hiện tại? Nếu giá đất bồi thường hiện nay bằng giá đất lúc có QĐ thu hồi nhưng do thời gian bồi thường bị chậm, tôi có được hưởng lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Nhà nước ở địa phương không?

(Trần Xuân Đa)
- Trả lời:
Theo khoản 2, điều 9 nghị định 197/NĐ-CP ngày 3-12-2004 (NĐ 197), nếu việc bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do UBND cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có QĐ thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có QĐ thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có QĐ thu hồi.
Còn nếu việc bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra thì nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có QĐ thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có QĐ thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có QĐ thu hồi.
Theo điều 32, NĐ 197, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất; trường hợp đặc biệt thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Do vậy, ông nên liên hệ trực tiếp với UBND cấp tỉnh nơi có QĐ thu hồi đất để được rõ về việc có được hỗ trợ lãi suất.

No Response to "Giá đất bồi thường tính vào thời điểm nào?"

Leave A Reply