Wednesday, 30 March 2011

Giá bồi thường đối với đất vườn thấp hơn thực tế

Posted on 23:45 by nxt


Thứ sáu, 29/01/2010, 15:30 GMT+7
Gia đình tôi có mảnh đất ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau), trên có một cây cầu và thuận lợi về giao thông đường thủy. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi đất vườn, thời hạn sử dụng 50 năm.Hiện do quy hoạch lộ giới làm đường phát triển giao thông nông thôn, làm đường liên xã nên một phần đất dính quy hoạch và được áp mức giá bồi thường 15.000 đồng/m2 (áp dụng cho đất nông nghiệp).

Tôi muốn biết đất vườn ghi trên giấy chứng nhận như vậy là thuộc loại đất ở nông thôn hay đất nông nghiệp? Nếu là đất nông nghiệp thì mức bồi thường có được điều chỉnh theo giá đất nông nghiệp vùng cao hay không (mức giá bồi thường 15.000 đồng/m2 hiện rất thấp so với giá thị trường)? Xin cảm ơn. (Lê Hoàng Vũ)

- Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, thửa đất của bạn được cấp giấy chứng nhận với mục đích sử dụng đất là đất vườn. Đất vườn là đất trồng cây lâu năm, theo quy định tại điều 6 của nghị định 181/2004/NĐ-CP thì đây là một trong các loại đất nông nghiệp. Do vậy, Nhà nước sẽ bồi thường cho gia đình bạn theo giá đất nông nghiệp là đúng.

Tuy nhiên, nếu thửa đất vườn của bạn nằm cùng một thửa với đất ở và được hình thành từ trước ngày 18-12-1980 thì có thể diện tích đất vườn được công nhận là đất ở (bạn nên tham khảo điều 87 Luật đất đai năm 2003).

Trong trường hợp không được công nhận là đất ở thì khi bị thu hồi, việc bồi thường và hỗ trợ sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 21 nghị định 69/2009/NĐ-CP. Theo đó, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Ngoài ra, gia đình bạn sẽ được hỗ trợ 30-70% giá đất ở của thửa đất đó (diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương).

Tỉ lệ hỗ trợ cụ thể sẽ do UBND tỉnh Cà Mau quy định phù hợp với thực tế tại địa phương.

Giá đất để tính bồi thường là giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố hằng năm. Tuy nhiên, nếu giá đất đó chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, thì UBND cấp tỉnh giao cho cơ quan chức năng xác định lại giá đất cụ thể để quyết định giá đất tính bồi thường cho phù hợp và không bị giới hạn bởi quy định về khung giá các loại đất - điều 5 thông tư 14/2009/TT-BTNMT.

Theo quy định bảng giá đất của huyện Cái Nước năm 2009 (ban hành kèm theo quyết định 35/2008/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau) thì giá đất trồng cây lâu năm là 15.000 đồng/m2. Nếu cho rằng giá đất này không sát với giá thị trường, bạn có thể làm đơn khiếu nại đến UBND huyện Cái Nước để được giải quyết.

No Response to "Giá bồi thường đối với đất vườn thấp hơn thực tế"

Leave A Reply