Wednesday, 30 March 2011

Giấy chứng nhận đối với đất có nguồn gốc trước năm 1975

Posted on 21:41 by nxt


Thứ hai, 29/03/2010, 14:20 GMT+7
Hỏi: Hiện tại, đất nhà tôi không nằm trong diện quy họach và chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Gia đình tôi đã sinh sống trên mảnh đất này từ trước năm 1975, không tranh chấp. Nguồn gốc đất thuộc công giáo (đã được cha xứ viết giấy tay đồng ý cho 1 diện tích cố định để sử dụng).

Với tình trạng này, xin hỏi, gia đình tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Nếu được thì thủ tục giấy tờ gồm những gì? Có thể nhờ dịch vụ hoặc giao hẳn luật sư nào đó tiến hành? Xin cảm ơn. (binhpx@... )

- Trả lời:

Theo thông tin nói trên, thửa đất của ông có nguồn gốc từ trước năm 1975, do cha xứ tặng cho để sử dụng. Giấy tặng cho của cha xứ không được xếp vào các loại giấy tờ hợp lệ được quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai.

Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai, nếu thửa đất của ông được UBND xã, phường xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Nghĩa là trong trường hợp này, ông có thể nộp hồ sơ tại UBND xã, phường - nơi thửa đất tọa lạc để được xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ bao gồm:

(i) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(ii) Bản đồ địa chính (nếu có);

(iii) Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc thửa đất.

Lúc này, UBND xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính, UBND xã, phường phải thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất.

Sau 15 ngày kể từ ngày UBND xã, phường công bố công khai kết quả kiểm tra thực trạng thửa đất mà không có ý kiến phản ánh, thì UBND xã, phường sẽ chuyển hồ sơ lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thân ái chào ông.

No Response to "Giấy chứng nhận đối với đất có nguồn gốc trước năm 1975"

Leave A Reply